Kylin Capital - Nâng cao năng lực quản lý tài chính cho nhân sự

Chương trình Nâng cao năng lực quản lý tài chính cho nhân sự tại các doanh nghiệp (Kylin Capital) do Trung tâm tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp phát triển bền vững (CSSB) triển khai theo Quyết định số 10/QĐ-CSSB ngày 16 tháng 4 năm 2023.

I - TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

Tầm nhìn: Trở thành chương trình uy tín hàng đầu trong việc giáo dục quản lý tài chính cho nhân sự tại các doanh nghiệp và các cá nhân có quan tâm trong và ngoài nước

Sứ mệnh: Giúp người Việt nâng cao năng lực quản lý tài chính và đạt thịnh vượng tài chính bền vững

II - MỤC ĐÍCH

- Hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và nâng cao năng lực quản lý tài chính cho đội ngũ nhân sự tại các doanh nghiệp, giúp đội ngũ nhân sự thấu hiểu và gắn bó với doanh nghiệp lâu dài

- Đào tạo nâng cao năng lực quản lý tài chính cá nhân cho các cá nhân có quan tâm: Đội ngũ công chức viên chức; Sinh viên tại các trường đại học cao đẳng; Các cá nhân có quan tâm tới lĩnh vực đầu tư tài chính

III - ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Các doanh nghiệp có mong muốn triển khai đào tạo nâng cao năng lực cho nhân sự trong việc quản lý tài chính cá nhân, quản lý gia sản. 

- Các tổ chức, cá nhân có mong muốn học hỏi và nâng cao kiến thức về quản lý tài chính cá nhân, quản lý gia sản, quản lý đầu tư.

IV - ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

Các khóa đào tạo về Quản lý tài chính; Nâng cao năng lực Quản lý tài chính cho nhân sự... sẽ được đào tạo trực tiếp bởi TS. Trần Đức Huân - GĐ Trung tâm CSSB, Tác giả cuốn sách Tinh hoa Quản lý tài chính cá nhân,.. và các chuyên gia do CSSB hợp tác triển khai.

Các doanh nghiệp/Cá nhân có quan tâm truy cập website Kylin.vn để tìm hiểu thêm

Hoặc liên hệ:

Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững (CSSB)
Email: truyenthong.cssb@gmail.com
Hotline: 0966.057.528