Truyền thông Doanh nghiệp

Truyền thông thương hiệu và dịch vụ sản phẩm là một vấn đề vô cùng quan trọng với Doanh nghiệp. Với nhu cầu lớn của Doanh nghiệp và tổ chức, Trung tâm tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp đã hợp tác với nhiều cơ quan báo chí, truyền thông, truyền hình để có đủ nguồn lực thực hiện truyền thông cho Doanh nghiệp.

Các đối tác của Trung tâm hiện nay rất lớn: Báo Việt Nam Hội nhập; Báo Giao thông; Báo Biên phòng,.....

Ngoài các nguồn lực từ bên ngoài, Trung tâm cũng xây dựng trang tin Doanh nghiệp và Thị trường, và sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu của tổ chức và cá nhân.

Trang tin Doanh nghiệp & Thị trường
Trang tin điện tử: Doanh nghiệp & Thị trường

Liên hệ PR và Quảng cáo:

Hotline: 0966.057.528

Email: doanhnghiepvathitruong.vn@gmail.com

Website: http://doanhnghiepvathitruong.vn