Giới thiệu về Câu lạc bộ CEO PRO

Câu lạc bộ Doanh nhân CEO PRO (CLB CEO PRO) là nhóm chủ doanh nghiệp được thành lập bởi Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp CSSB, hiện tại chỉ hoạt động tại Hà Nội. Tiền thân của CLB CEO PRO là nhóm thành viên CEO PRO của Cộng đồng doanh nghiệp và Khởi nghiệp sáng tạo, được thành lập tháng 4 năm 2021. CLB CEO PRO được thành lập chính thức vào tháng 4 năm 2022 theo quyết định thành lập của Giám đốc Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững CSSB.

(Hiện tại: CEO PRO đã mở đăng ký thành viên vào danh sách chờ kết nạp (waiting list) nếu bạn mong muốn tham gia CLB CEO PRO thì nhanh tay đăng ký để được xét duyệt sớm nhất và đủ điều kiện tham gia CLB nhé (Ban điều hành chỉ kết nạp 03 thành viên/01 lần kết nạp, xét duyệt theo thứ tự đăng ký). Đăng ký tại đây)

CLB CEO PRO họp tháng 4 năm 2022
CLB CEO PRO họp tháng 3 năm 2022
Thành viên CEO PRO nhận hỗ trợ từ Trung tâm CSSB

Dưới đây là điều lệ hoạt động của CLB CEO PRO (ban hành kèm theo quyết định thành lập CLB CEO PRO).

ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG CLB CEO PRO

I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo lập mạng lưới kết nối Chủ doanh nghiệp (CEO/Chủ tịch) để có thể hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển

- Giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác và kênh bán hàng, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng thương hiệu bền vững

- Hỗ trợ và nhận hỗ trợ từ Trung tâm CSSB và các đối tác của Trung tâm

2. Yêu cầu

- CLB cần hoạt động thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng.

- CLB hướng tới việc kết nối cộng đồng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động giao thương, nhận hỗ trợ

3. Giá trị cốt lõi và văn hóa CLB

- Giá trị cốt lõi: Cho đi – Chuyên nghiệp – Hiệu quả

- Văn hóa: Chân thành

II – NỘI DUNG

1. Thực hiện phổ biến về CLB, nhằm tăng cường sự tham gia của các chủ doanh nghiệp vào CLB

2. Các doanh nghiệp đăng ký tham gia CLB, sau khi vượt qua vòng thẩm định, thành viên sẽ nhận được chứng nhận thành viên, nhận các quyền lợi của thành viên.

3. Các thành viên tham gia CLB cần cam kết cung ứng hàng hóa dịch vụ đảm bảo chất lượng, không kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ trái với quy định của pháp luật.

4. Các thành viên tham gia CLB trên tinh thần tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về sản phẩm dịch vụ và các nghĩa vụ khác khi giao thương, Trung tâm không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về các giao thương giữa các thành viên tham gia CLB.

III – QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN

1. Quyền lợi

Khi tham gia CEO PRO thành viên nhận được nhiều quyền lợi:

- Miễn phí giới thiệu sản phẩm / dịch vụ (01 bài / tháng trên Group Cộng đồng khởi nghiệp)

- Miễn phí tham gia Hội thảo/Đào tạo/Sự kiện (01 lần/tháng) do CLB tổ chức

- Miễn phí giới thiệu Doanh nghiệp/sản phẩm trên cổng thông tin của Trung tâm

- Được nhận pin/huy hiệu thành viên CEO PRO

- Kết nối sâu/nhận hỗ trợ từ các thành viên khác trong CLB

- Nhận miễn phí tư vấn các vấn đề trong vận hành doanh nghiệp: Chiến lược Marketing; Đào tạo Đội ngũ bán hàng; Quan hệ khách hàng; Xây dựng thương hiệu; Bảo hộ sở hữu trí tuệ;…..

- Tiết kiệm 50-90% chi phí truyền thông trên báo chí, tạp chí có hợp tác với Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp: Báo Việt Nam Hội nhập; Tạp chí Kinh doanh & Biên Mậu; Báo Biên Phòng; Doanh nghiệp và Thị trường,..

- Và nhiều ưu đãi/lợi ích khác…

2. Nghĩa vụ

- Tham gia sinh hoạt thường kỳ (offline 01 lần/tháng)

- Ưu tiên hỗ trợ nguồn lực dư thừa cho thành viên nhóm. Hỗ trợ 1:1 với thành viên có lịch hẹn trước.

- Hỗ trợ các hoạt động chung do Ban Điều Hành phát động và khởi xướng

- Hỗ trợ truyền thông sự kiện đồng loạt, giúp lan tỏa giá trị “Give more” (nếu được đề nghị từ Ban điều hành CLB)

- Cho đi trước, hỗ trợ nhiệt tình các thành viên

IV – TIÊU CHÍ THÀNH VIÊN, TUYỂN THÀNH VIÊN VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

1. Tiêu chí thành viên

Các cá nhân có nguyện vọng tham gia CLB cần đáp ứng các tiêu chí sau:

- Theo đuổi giá trị “Cho trước, nhận sau” và phù hợp văn hóa “Chân thành – Chuyên nghiệp – hiệu quả”
- Là chủ doanh nghiệp hoặc tương đương (CEO/Chủ tịch/TGĐ/Phó TGĐ)
- Trên 30 tuổi
- Doanh nghiệp thành lập và hoạt động trên 01 năm
- Quy mô nhân sự trên 10 người (hoặc doanh thu trên 05 tỷ/năm)
- Vượt qua vòng thẩm định và xét duyệt từ Ban điều hành
- Các thành viên CEO PRO hiện tại được cập nhật tại đây

(Hiện tại: CEO PRO đã mở đăng ký thành viên vào danh sách chờ kết nạp (waiting list) nếu bạn mong muốn tham gia CLB CEO PRO thì nhanh tay đăng ký để được xét duyệt sớm nhất và đủ điều kiện tham gia CLB nhé (Ban điều hành chỉ kết nạp 03 thành viên/01 lần kết nạp, xét duyệt theo thứ tự đăng ký). Đăng ký tại đây)

2. Ban điều hành CLB

Ban điều hành có trách nhiệm điều hành hoạt động của CLB theo điều lệ hoạt động CLB, mang lại giá trị cho các thành viên tham gia và cho cộng đồng. Ngoài các quyền lợi của thành viên, thành viên ban điều hành CLB sẽ nhận thêm một số quyền lợi khác.

Nhiệm kỳ của Ban điều hành là 01 năm.

Cơ cấu Ban điều hành CLB như sau:

- 01 chủ tịch CLB: được tập thể thành viên bầu và Bổ nhiệm bởi giám đốc Trung tâm

- 01 phó chủ tịch CLB: được chủ tịch CLB đề cử và Bổ nhiệm bởi Giám đốc Trung tâm

- 01 tổng thư ký CLB: được chủ tịch CLB đề cử, và Bổ nhiệm bởi Giám đốc Trung tâm

- Các trưởng ban (ban thành viên; ban sự kiện; ban truyền thông...): được đề cử và bổ nhiệm bởi chủ tịch CLB.

- Các thành viên các ban: đề cử bởi trưởng ban và bổ nhiệm bởi chủ tịch CLB.

Thành viên ban điều hành nhận được quyền lợi của thành viên và các quyền lợi khác từ Trung tâm.

3. Tuyển thành viên CLB

CLB hoạt động theo mô hình đóng (tức là sẽ không mở cửa tự do). Các cá nhân có nguyện vọng tham gia CLB cần đáp ứng tiêu chí, và vượt qua vòng thẩm định.

CLB sẽ mở đợt tuyển thành viên mới theo chu kỳ (01 lần/03-06 tháng). Các thành viên mới cần được các thành viên cũ giới thiệu vào, hoặc được lựa chọn kỹ trong số lượng giới hạn (03-05 người) dành cho đối tượng tự đăng ký (không được thành viên cũ giới thiệu).

Như vậy, thành viên mới cần:

- Được thành viên cũ giới thiệu, đăng ký tham gia và vượt qua vòng thẩm định.

hoặc
- Là một trong số ít thành viên được lựa chọn sau khi đăng ký tham gia CLB (khi không được giới thiệu bởi thành viên cũ)

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc triển khai hoạt động CLB sẽ thực hiện giai đoạn thử nghiệm (12 tháng), sau đó sẽ có những điều chỉnh phù hợp dựa trên thực tiễn triển khai

2. Các thành viên tham gia CLB có thể đóng góp để nâng cao hiệu quả dự án

3. Các hỗ trợ từ Trung tâm (nếu có) dành cho các doanh nghiệp thành viên không cố định, phụ thuộc vào tình hình doanh nghiệp và theo từng giai đoạn.

VI. VỀ KINH PHÍ TỔ CHỨC

Kinh phí tổ chức hoạt động CLB được huy động từ hai nguồn chính:

1. Kinh phí hoạt động của Trung tâm tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp phát triển bền vững

2. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các thành viên CLB (nếu có)

Giám đốc Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp
(đã ký)

--

(Hiện tại: CEO PRO đã mở đăng ký thành viên vào danh sách chờ kết nạp (waiting list) nếu bạn mong muốn tham gia CLB CEO PRO thì nhanh tay đăng ký để được xét duyệt sớm nhất và đủ điều kiện tham gia CLB nhé (Ban điều hành chỉ kết nạp 03 thành viên/01 lần kết nạp, xét duyệt theo thứ tự đăng ký). Đăng ký tại đây)

--

Danh sách thành viên Ban điều hành CLB nhiệm kỳ năm 2023 như sau:

1. Trần Đức Huân (Giám đốc Trung tâm) - Chủ tịch CLB
2. Trần Danh Hoạt (CEO GO Solutions) - Phó CT CLB
3. Nguyễn Thị Huế (CEO 1Tech Vietnam) - Tổng thư ký
4. Nguyễn Thị Yến (PGĐ Vietlogos) - TB Thành viên
5. Nguyễn Quang Minh (CEO Montora) - TB Sự kiện
6. Đỗ Ngọc Hòa (CEO RainCoffee) - Phó TB Sự kiện

Thành viên Ban điều hành CLB CEO PRO năm 2022

(Hiện tại: CEO PRO đã mở đăng ký thành viên vào danh sách chờ kết nạp (waiting list) nếu bạn mong muốn tham gia CLB CEO PRO thì nhanh tay đăng ký để được xét duyệt sớm nhất và đủ điều kiện tham gia CLB nhé (Ban điều hành chỉ kết nạp 03 thành viên/01 lần kết nạp, xét duyệt theo thứ tự đăng ký). Đăng ký tại đây)