Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Cơ sở Chế biến Thực phẩm Mạnh Cường
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Cơ sở Chế biến Thực phẩm Mạnh Cường

04/02/2023 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 22/12/2022 đến ngày 30/12/2022, 05 sản phẩm của Cơ sở Chế biến Thực phẩm Mạnh Cường đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2023

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho công ty TNHH thực phẩm và nông sản sạch Sóc Sơn
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho công ty TNHH thực phẩm và nông sản sạch Sóc Sơn

16/01/2023 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 8/12/2022 đến ngày 16/12/2022, 01 sản phẩm của công ty TNHH thực phẩm và nông sản sạch Sóc Sơn đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2023

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho HKD Cô Dung
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho HKD Cô Dung

13/01/2023 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 14/12/2022 đến ngày 22/12/2022, 01 sản phẩm của Hộ Kinh Doanh Cô Dung đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2023

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Xuân Tuấn
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Xuân Tuấn

03/01/2023 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 29/11/2022 đến ngày 07/12/2022, 02 sản phẩm của Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn Xuân Tuấn đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho HTX Mắc Ca Thành Phát
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho HTX Mắc Ca Thành Phát

16/12/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho HTX Mắc Ca Thành Phát

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công Ty TNHH Dược Liệu Vũ Gia
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công Ty TNHH Dược Liệu Vũ Gia

16/12/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công Ty TNHH Dược Liệu Vũ Gia

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Cao Bằng
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Cao Bằng

24/11/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Cao Bằng

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hợp Tác Xã Nông Sản Tân Việt Á
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hợp Tác Xã Nông Sản Tân Việt Á

14/11/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 04/11/2022 đến ngày 12/11/2022, 01 sản phẩm của Hợp Tác Xã Nông Sản Tân Việt Á đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022