Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Cao Bằng
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Cao Bằng

24/11/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Cao Bằng

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty Cổ Phần chế biến Thực phẩm Cao Bằng
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty Cổ Phần chế biến Thực phẩm Cao Bằng

24/11/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 09/11/2022 đến ngày 17/11/2022, 02 sản phẩm của Công ty Cổ Phần chế biến Thực phẩm Cao Bằng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hợp Tác Xã Nông Sản Tân Việt Á
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hợp Tác Xã Nông Sản Tân Việt Á

14/11/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 04/11/2022 đến ngày 12/11/2022, 01 sản phẩm của Hợp Tác Xã Nông Sản Tân Việt Á đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty TNHH Montora Việt Nam
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty TNHH Montora Việt Nam

14/11/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 04/11/2022 đến ngày 12/11/2022, 01 sản phẩm của Công ty TNHH Montora Việt Nam đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Miobio
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Miobio

11/11/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 02/11/2022 đến ngày 10/11/2022, 02 sản phẩm của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Quốc tế Miobio đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hợp Tác Xã Tây Bắc
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hợp Tác Xã Tây Bắc

11/11/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 31/10/2022 đến ngày 08/11/2022, 01 sản phẩm của Hợp Tác Xã Tây Bắc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty TNHH MTV Ngọc Thạch Khôi
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty TNHH MTV Ngọc Thạch Khôi

11/11/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 29/10/2022 đến ngày 06/11/2022, 01 sản phẩm của Công ty TNHH MTV Ngọc Thạch Khôi đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty CP Công nghệ Tập đoàn A12
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty CP Công nghệ Tập đoàn A12

08/11/2022 Tin hoạt động

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 29/10/2022 đến ngày 06/11/2022, 03 sản phẩm của Công ty CP Công nghệ Tập đoàn A12 đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022