Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Kinoko Thanh Cao

15/08/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 02/08/2022 đến ngày 10/08/2022, 01 sản phẩm của Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu Kinoko Thanh Cao đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hộ kinh doanh Ngô Văn Lý
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hộ kinh doanh Ngô Văn Lý

10/08/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 30/07/2022 đến ngày 07/08/2022, 02 sản phẩm của Hộ kinh doanh Ngô Văn Lý đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty TNHH Ecogreen
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty TNHH Ecogreen

22/06/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 25/05/2022 đến ngày 02/06/2022, 08 sản phẩm của Công ty TNHH Ecogreen đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty CP XNK Trà Và Nông sản Quốc tế Ngọc Thiên
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty CP XNK Trà Và Nông sản Quốc tế Ngọc Thiên

21/06/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 01/06/2022 đến ngày 09/06/2022, 03 sản phẩm của Công ty CP XNK Trà Và Nông sản Quốc tế Ngọc Thiên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hộ kinh doanh Lê Văn Thưởng
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hộ kinh doanh Lê Văn Thưởng

20/06/2022 Tin tức- Sự kiện

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 09/06/2022 đến ngày 17/06/2022, 01 sản phẩm của Hộ kinh doanh Lê Văn Thưởng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hợp Tác Xã Gà Vi Sinh Thu Thoan
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Hợp Tác Xã Gà Vi Sinh Thu Thoan

16/06/2022 Tin tức- Sự kiện

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 07/06/2022 đến ngày 15/06/2022, 01 sản phẩm của Hợp Tác Xã Gà Vi Sinh Thu Thoan đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty Cổ phần RainCoffee
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty Cổ phần RainCoffee

15/06/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 06/05/2022 đến ngày 14/05/2022, 01 sản phẩm của Công ty Cổ phần RainCoffee đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022

Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty Cổ phần PROQED Việt Nam
Cấp chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" cho Công ty Cổ phần PROQED Việt Nam

11/06/2022 Thương hiệu Việt được tin dùng 2022

Với kết quả khảo sát diễn ra từ ngày 24/05/2022 đến ngày 02/06/2022, 03 sản phẩm của Công ty Cổ phần PROQED Việt Nam đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận "Thương hiệu Việt được tin dùng" năm 2022