Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn: Tích cực chống buôn lậu, phòng chống dịch Covid-19
Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn: Tích cực chống buôn lậu, phòng chống dịch Covid-19

30/08/2021 Tin kinh doanh

Trong tháng 8, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giám sát, kiểm tra thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.