Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, vừa có văn bản đồng ý nội dung báo cáo và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) về việc thực hiện các thủ tục đầu tư dự án Khu đô thị (KĐT) ven vịnh Cam Ranh, TP Cam Ranh.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án KĐT ven vịnh Cam Ranh; báo cáo UBND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét và trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cơ sở trình Bộ KH-ĐT tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp xin đầu tư 26.680 tỉ đồng vào Cam Ranh - Ảnh 1.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của KĐT ven vịnh Cam Ranh (khu I, khu 2, khu 3) được UBND TP Cam Ranh phê duyệt ngày 1-8-2022

Theo Sở KH-ĐT, ngày 3-8-3022, nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất dự án đầu tư KĐT ven vịnh Cam Ranh trên cơ sở các Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của KĐT ven vịnh Cam Ranh (khu I, khu 2, khu 3) được UBND TP Cam Ranh phê duyệt ngày 1-8-2022. Dự án có quy mô sử dụng đất hơn 1.250 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 26.680 tỉ đồng.

Về tiến độ, giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thành công tác đền bù giải tỏa từ quý I năm 2023 đến quý II năm 2024. Giai đoạn hoàn thành thủ tục thiết kế, cấp Giấp phép xây dựng, hoàn thành hồ sơ để được cấp phép xây dựng công trình từ quý III năm 2023 đến quý III năm 2024 (theo tiến độ giải phóng mặt bằng của từng khu). Giai đoạn thực hiện đầu tư, hoàn thành việc san lấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật từ quý IV năm 2023 đến quý IV năm 2025.

Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết hồ sơ để xuất đầu tư Dự án KĐT ven vịnh Cam Ranh của Công ty CP Vinhomes nộp đáp ứng đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại Khoản 1, Điều 33 Luật Đầu tư.

Doanh nghiệp xin đầu tư 26.680 tỉ đồng vào Cam Ranh - Ảnh 2.

Cam Ranh sẽ hình thành 3 khu đô thị ven biển

Kỳ Nam