Đối tác đồng hành

Trung tâm tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp (CSSB) là đơn vị có chức năng và nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong các hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế nhằm khai thác các nguồn lực về kinh phí, kỹ thuật và các nguồn lực hỗ trợ khác; tổ chức điều tra xã hội học, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu phù hợp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp trong việc hoàn thiện mô hình, định hướng tổ chức sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, phân phối, tiêu thụ sản phẩm khoa học, hiệu quả, bền vững.

- Tiếp nhận thông tin của doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để tổ chức tuyên truyền, phổ biến và tư vấn có hiệu quả cho doanh nghiệp các quy định trong từng lĩnh vực cụ thể của pháp luật (Đăng ký kinh doanh, Đầu tư trong nước và nước ngoài, Thương mại, Thuế, Hải quan, Sở hữu trí tuệ, Bản quyền, Cạnh tranh…).

- Tổ chức phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng (Công an, Hải quan, Thuế, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành…) trong việc cung cấp thông tin, cung cấp giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến lợi ích trực tiếp của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng.

- Phối hợp tổ chức các chương trình sự kiện, chương trình khuyến mại, quảng cáo hội chợ, triển lãm và các chương trình xúc tiến thương mại khác phù hợp với nội dung, yêu cầu của doanh nghiệp và trong các chương trình sự kiện của Nhà nước.

Cộng đồng Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Sáng tạo

- Khai thác, nghiên cứu và phốí hợp triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ có hiệu quả nhằm xây dựng, bảo vệ thương hiệu và quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp đã được nhà nước công nhận, thực hiện đại diện Sở hữu công nghiệp cho doanh nghiệp khi có yêu cầu.

- Đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế các chương trình, dự án phù hợp nhằm hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh như: công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn theo ngành nghề, quy mô sản xuất kinh doanh, áp dụng công  nghệ khoa học mới phù hợp … giúp doanh nghiệp ngày càng tăng trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác...

Chính vì vậy: Đối tác đồng hành cùng Trung tâm là các cơ quan nhà nước: Cục sở hữu trí tuệ; Viện khoa học Sở hữu trí tuệ; Chi cục quản lý thị trường;.... Các trung tâm báo chí, truyền hình: Tạp chí kinh doanh biên mậu, báo Biên phòng, báo Việt Nam Hội nhập; báo Doanh nghiệp và Đầu tư....

Ngoài ra: còn có các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước,.. cũng là đối tác và đồng hành cùng Trung tâm trong việc xây dựng và đồng hành phát triển Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày một lớn mạnh.