DỊCH VỤ - GIẢI PHÁP

Xác thực điện tử - Chống hàng giả
Xác thực điện tử - Chống hàng giả

Bảo vệ người tiêu dùng trước sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, cung cấp một giải pháp để truy xuất thông tin sản phẩm một cách đơn giản, hiệu quả và tin cậy.

 Đăng ký mã số mã vạch
Đăng ký mã số mã vạch

Có thể kết hợp với 1Check để đăng thông tin sản phẩm, bao gồm thông tin doanh nghiệp sở hữu, nhà sản xuất, thông tin chi tiết mã vạch, tên, hình ảnh, và giá sản phẩm.

 Đăng ký thử nghiệm/công bố SP
Đăng ký thử nghiệm/công bố SP

Thử nghiệm mẫu để kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng là hoạt động cần thiết.

 Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu
Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm của CSSB sẽ thực hiện dịch vụ đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng.

Truyền thông Doanh nghiệp
Truyền thông Doanh nghiệp

Truyền thông thương hiệu và dịch vụ sản phẩm là một vấn đề vô cùng quan trọng với Doanh nghiệp.

SBPE - Đòn bẩy thị trường (Hỗ trợ bán hàng)
SBPE - Đòn bẩy thị trường (Hỗ trợ bán hàng)

Chương trình Đòn bẩy bán hàng (Sales Boosting Program for Enterprise - SBPE) do Trung tâm tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp phát triển bền vững triển khai.

Kylin Capital - Nâng cao năng lực quản lý tài chính cho nhân sự
Kylin Capital - Nâng cao năng lực quản lý tài chính cho nhân sự

Kylin Capital - Nâng cao năng lực quản lý tài chính cho nhân sự tại các doanh nghiệp

ĐỐI TÁC

Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 4 Logo 5 Logo 6