Mời tham dự Lễ công bố Chương trình Đòn bẩy thị trường (SBPE)

Thư mời tham dự Lễ công bố và triển khai SBPE

Chương trình Đòn bẩy thị trường (Sales Boosting Program for Enterprise - SBPE) do Trung tâm tư vấn hỗ trợ Doanh nghiệp phát triển bền vững (CSSB) triển khai theo Quyết định số 09/QĐ-CSSB ngày 28 tháng 6 năm 2022.

I - TẦM NHÌN, SỨ MỆNH

Tầm nhìn: Trở thành chương trình uy tín hàng đầu trong việc "Xúc tiến bán hàng và đưa sản phẩm ra thị trường"

Sứ mệnh: Giúp các đơn vị sản xuất bán hàng nhanh chóng hơn, đưa sản phẩm tốt vào kênh bán hàng dễ dàng hơn.

II - MỤC ĐÍCH

- Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa pháp lý sản phẩm; hoàn thiện và tạo sức cho sản phẩm; nghiên cứu sản phẩm mới; quảng bá và giới thiệu sản phẩm; và sẵn sàng đưa hàng hóa vào thị trường

- Giúp doanh nghiệp mở rộng kênh bán hàng và nhanh chóng tăng trưởng doanh số bán hàng qua các kênh siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện lợi,.. và trên các nền tảng TMĐT

- Tư vấn và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc xây dựng hệ thống bán hàng, đội ngũ bán hàng và quản trị bán hàng

III - ĐỐI TƯỢNG NHẬN HỖ TRỢ

- Các doanh nghiệp (công ty, HTX, Hộ kinh doanh..) đã và đang có các sản phẩm lưu hành trên thị trường; mong muốn thúc đẩy doanh số; ra mắt sản phẩm mới; mở rộng hệ thống bán hàng

- Các đơn vị, cá nhân chưa có sản phẩm, đang nghiên cứu và chuẩn bị đưa sản phẩm ra thị trường; mong muốn xây dựng và mở rộng kênh bán hàng; muốn xây dựng hệ thống bán hàng 

.

Doanh nghiệp quan tâm đăng ký nhận vé mời tại: https://forms.gle/nrQQgNy5k9u3mZSN8